Choď na obsah Choď na menu
 


  MATERSKÁ ŠKOLA, OBRANCOV MIERU SI PRIPOMENULA   40. VÝROČIE

V utorok 27. novembra 2018 si Materská škola, Obrancov mieru 876/5 v Detve v príjemnej atmosfére pripomenula 40. výročie od jej založenia. Na úvod tohto milého popoludnia pani riaditeľka Andrea Ďuricová privítala pána primátora mesta Detva Jána Šufliarského, pani Annu Budáčovú z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych veci Mestského úradu v Detve a súčasných zamestnancov materskej školy.

História materskej školy sa začala písať 2. mája 1978. Už štyridsať rokov kráča po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na šťastí malých detských dušičiek, počnúc učiteľkami, kuchárkami, upratovačkami, či rodičmi. Každý je na tejto ceste dôležitý.  Všetci sa spoločne snažia formovať deti v duchu dobra a lásky, aby z nich boli nielen vzdelané osobnosti pripravené na primárne vzdelávanie, ale aj deti s otvorenou mysľou i srdcom. Kolektív zamestnancov materskej školy bol a stále je pre deti ich druhou rodinou. Ich spoločná cesta bola a je vydláždená radosťami, úspechmi, ale aj starosťami.

Počas plynutia štyridsiatich rokov života Materskej školy na ulici Obrancov mieru sa v nej vystriedali mnohí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Všetkým patrí veľká vďaka a úcta. V súčasnosti materskú školu navštevuje 91 detí a stará sa o ne kolektív ôsmich učiteliek a ôsmich prevádzkových zamestnancov. Zameraná je na regionálnu výchovu a ľudové tradície, zriaďovateľom je mesto Detva. A čo popriať Materskej škole, Obrancov mieru 876/5 do ďalších rokov? Najmä nech je plná šťastných detí, spokojných rodičov a kolektív skvelých ľudí.

                  img_20181127_164632.jpg

 

Text: Michaela Jedličková
Foto: Zuzana Vrťová

 

 

DOPRAVNÉ  DOPOLUDNIE  V MŠ

                   OBRANCOV MIERU                       

Piatok 28.9.2018 sa niesol v  Materskej škole na Obrancov mieru v znamení dopravnej akcie „S Makulienkou na ceste“. Materská škola pripravila zábavno-poučné dopoludnie o dopravnej výchove, kde si deti overovali vedomosti a schopnosti v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti cestnej premávky. Úvodného slova sa zhostila pani riaditeľka Andrea Ďuricová a štafetu ďalej prevzali moderátor  Jožo Pročko spolu s „Makulienkou“, ktorí  sa postarali o zábavu. Program pokračoval tanečno-dopravným vystúpením detí z hostiteľskej materskej školy. Po tanečnom vystúpení sa už na dopravnom ihrisku začali realizovať deti zo všetkých materských škôl z Detvy, ale aj z Dúbrav a Kriváňa. Zostavené boli zo šesťčlenných tímov, ktoré na siedmych stanovištiach čakali žiaci z II. Základnej školy A. Vagača z Detvy. Škôlkári prechádzali rôznymi stanovišťami, na ktorých si vyskúšali svoje zručnosti a vedomosti z dopravnej výchovy, jazdili na autách, odrážadlách i kolobežkách, a taktiež si skúsili jazdu cez križovatku. Pozvanie na dopravnú akciu prijali aj mestskí policajti a štátny policajt, ktorí škôlkarom pútavo porozprávali o cestnej premávke, dopravných prostriedkoch a najmä o nebezpečenstvách, ktoré im v súčinnosti s ňou hrozia. Deti upozornili na potrebu nosenia reflexných prvkov, na formy správania sa na prechode pre chodcov a rovnako aj pri vedení bicyklov, či iných prepravných prostriedkov. Po splnení jednotlivých disciplín si každý tím odniesol spomienkové darčeky, ktoré im odovzdala pani riaditeľka Andrea Ďuricová. Počas celej dopravnej akcie znela veselá hudba, ktorá malých škôlkarov roztancovala. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, Jožovi Pročkovi, kolektívu zamestnacov materskej školy Obrancov mieru a sponzorom: Cukrárni a kaviarni Motýľ, pizzerii Margherita, Rudhan – Catering servis, Pekáreň Bobro – Hriňová, MÄSO ÚDENINY Bystrianska Viera, BORIOCA Banská Bystrica, Orange.

Text : Michaela Jedličková

 

            

            "Na známosť sa všetkým dáva,

             celkom nová čerstvá správa,

           že sme škôlka Makulienka,

           vstúpte do nej všetci zvonka.

          Všade hračky a smiech detí,

          slnko tu aj v zime svieti.

          Vôkol kvety veľa stromov,

          nikomu sa nechce domov."

 

 

 

 
 

 

Fotoalbum


Posledné fotografie


KontaktArchív

Kalendár
<< december / 2018 >>